Vandprøver

Link til Kær Vandværks resultater af vandanalyser hos laboratoriet Eurofins:

https://resultater.eurofins.dk/Reports.aspx?cid=3370

 

Vandprøver taget før 28. April 2023 (Disse prøver kan osse findes under ovenstående link):

AR-23-CG-23035352-01 Prøve ledningsnet straksprøve 28. April 2023

AR-23-CG-23035350-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning – kontrolprøve 28. April 2023

AR-23-CG-23002035-01 Prøve ledningsnet 9. Jan 2023 incl. PFAS resultater (ingen PFAS i vores vand)

AR-23-CG-23002033-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning – kontrolprøve 9. Jan 2023

AR-23-CG-23002034-01 Prøve ved afgang vandværk 9. Januar 2023

2022:

AR-22-CG-22116068-01 Prøve ledningsnet 24. Okt 2022 incl. PFAS resultater (ingen PFAS i vores vand)

AR-22-CG-22116069-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning – kontrolprøve 24. Okt 2022

AR-22-CG-22116067-01 Prøve ved afgang vandværk 24. Oktober 2022

AR-22-CG-22100175-01 Prøve ledningsnet straksprøve 6. September 2022

AR-22-CG-22100169-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning – kontrolprøve 6. September 2022

AR-22-CG-22039084-01 Prøve ledningsnet straksprøve 6. April 2022

AR-22-CG-22039085-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning – kontrolprøve 6. April 2022

AR-22-CG-22024185-01 Afsluttende kontrolprøve på ledningsnet 3. Marts 2022

AR-22-CG-22008635-01 Omprøve på ledningsnet 25. Januar 2022

AR-22-CG-22008636-01 Prøve afgang ved vandværk 25. Januar 2022

AR-22-CG-22006467-01 Prøve ledningsnet straksprøve 19. Januar 2022

AR-22-CG-22006461-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 19. Januar 2022

2021:

AR-21-CA-21145808-01 Prøve ledningsnet straksprøve 9. December 2021

AR-21-CA-21145807-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 9. December 2021

AR-21-CA-21137688-01 Prøve ledningsnet straksprøve 24. Nov. 2021

AR-21-CA-21137691-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 24. Nov 2021 incl. PFAS resultater (ingen PFAS i vores vand)

AR-21-CA-21137649-01 Prøve ved boring 169.569 24. Nov. 2021

AR-21-CA-21137650-01 Prøve ved afgang vandværk 24. Nov. 2021

AR-21-CA-21036540-01 Prøve ledningsnet straksprøve 12. April 2021

AR-21-CA-21036548-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 12. April 2021

AR-21-CA-21009161-01 Prøve ledningsnet straksprøve 28. Januar 2021

AR-21-CA-21009162-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 28. Januar 2021

2020: 

AR-20-CA-20047898-01 Kontrolprøve for Coliforme Bakterier ledningsnet 8. Oktober 2020

AR-20-CA-20047897-01 Kontrolprøve for Coliforme Bakterier afgang Vandværk 8. Oktober 2020

AR-20-CA-20043732-02 Prøve ledningsnet straksprøve 30. September 2020

AR-20-CA-20043729-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 30. September 2020

AR-20-CA-20028699-01 Prøve ledningsnet straksprøve 31. August 2020

AR-20-CA-20028703-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 31. August 2020

AR-20-CA-00954159-01 Prøve ledningsnet straksprøve 18. Maj 2020

AR-20-CA-00954160-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 18. Maj 2020

AR-20-CA-00954161-01 Prøve ved afgang vandværk 18. Maj 2020

AR-20-CA-00917179-01 Prøve ledningsnet straksprøve 21. Januar 2020

AR-20-CA-00917180-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 21. Januar 2020

2019:

AR-19-CA-00878177-01 Prøve ledningsnet straksprøve 1. Oktober 2019

AR-19-CA-00878184-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 1. Oktober 2019

AR-19-CA-00865294-01 Prøve ledningsnet straksprøve 30. August 2019

AR-19-CA-00865295-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning 30. August 2019

AR-19-CA-00795396-01 Prøve ledningsnet straksprøve 14. Maj 2019

AR-19-CA-00795398-01 Prøve ledningsnet efter gennemskylning incl. Chlorothalonil-amidsulfonsyre 14. Maj 2019

AR-19-CA-00759151-01 Prøve ledningsnet 23. Januar 2019

AR-19-CA-00759153-01 Prøve ledningsnet udvidet 23. Januar 2019

AR-19-CA-00759154-01 Prøve afgang vandværk 23. Januar 2019

AR-19-CA-00759155-01 Prøve boring 169.081A 23. Januar 2019

2018:
Begrænset kontrol ledningsnet 4 juni 2018

Begrænset kontrol ledningsnet 26 sept 2018

Begrænset kontrol ledningsnet 29 okt 2018

Udvidet kontrol 29 okt 2018

Normal kontrol 21.02.2018

Begrænset kontrol 03.01.2018

Borings kontrol 21.02.2018

Normal kontrol afgang vandværk

Prøve ledningsnet vest

Normalprøve afgang vandværk

Prøve boring 169.569

Prøve på ledningsnet