Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 afholdes tirsdag den 26. Marts kl. 19.30 i Skyttehuset, Skovhuse 11.

Dagsorden Generalforsamling 2024 og Regnskab for 2023

Forventes klar primo marts 2024

Takstblad for 2023:

Forventes klar primo marts 2024

 

Dagsorden fra vedtægter:

  1. Valg af dirigent og protokolfører
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab forelægges
  4. Budget – nyt takstblad
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af bestyrelses suppleant
  7. Valg af revisor:    +   suppleant
  8. Indkomne forslag    (Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
  9. Forskelligt

Bemærk: Der bliver ikke længere sendt indbydelse til Generalforsamling med post.

Indbydelse til Generalforsamling vil blive annonceret på vandværkets hjemmeside (her) og i Sønderborg ugeavis xx . Der bliver tillige sendt SMS til mobilnumre registreret på vandværkets forbrugeres adresser 5 dage før generalforsamlingen.