Forside

Velkommen til Kær Vandværk

VIGTIG INFORMATION FRA KOMMUNEN VEDR. STRØMSVIGT SOM FØLGE AF ENERGIKRISEN:

Spar på vandet ved strømsvigt
Kontrolleret strømafbrydelse kan give problemer med vandet. Som følge af energikrisen kan der opstå kontrollerede strømafbrydelser rundt omkring. Der er intet varsel, og det er derfor svært at forberede sig på, ligesom vi heller ikke kan gøre noget, før strømmen er tilbage. Et strømsvigt varer typisk et par timer. I den tid kan du opleve, at du ikke har adgang til vand. Hvis du har vand i hanen, opfordrer vi til, at du sparer på vandet, da der ellers kan opstå problemer med overfyldte kloaker.

Det skal du gøre, hvis strømmen går

  1. Hvis du har vand i hanen, så spar på det. Pumpestationerne kan være sat ud af drift, så spildevandet ikke kommer frem til rensningsanlægget. Store vandmængder i kloakkerne kan skabe oversvømmelser. Det er kritisk, da det er sundhedsskadeligt og forurenende med kloakvand.
  2. Hvis du ikke har vand, så sørg for at lade det løbe et stykke tid, når det kommer tilbage. Der kan være jernforbindelser eller andet, der har løsnet sig i rørene, når der kommer et pludseligt vandtryk. Det er ikke skadeligt, men heller ikke særlig lækkert. Du bør også undgå at vaske hvidt, før vandet er klart igen.

********************************************************************

BEMÆRK:

Generalforsamling afholdes tirsdag den 28. Marts 2023 kl. 19.30 i Skyttehuset

Nærmere oplysninger under faneblad ‘Generalforsamling 2023’

 

Kær Vandværk

Formand: Christian Schmidt
21 70 25 20
E-mail: kaervand@outlook.com

Måler ansvarlig – Næstformand: Nikolaj Iversen
51 33 03 09
E-mail: folehave6@gmail.com

Regning og betalings ansvarlig – Kasserer: Kim Oberg Jessen
28 45 00 07
E-mail: kaerkas@outlook.com

Ledningsnet ansvarlig: Jens Christian Hansen
23 28 53 06
E-mail: farfar300761@gmail.com

Drifts ansvarlig: Jacob Sander-Larsen
21 42 27 49
E-mail: Jacob@sander-larsen.dk

Aktuel info:

9. Januar 2023: Vandprøver taget Hestehave var OK. Der blev igen IKKE konstateret PFAS i vores vand. Resultater under faneblad ‘Vandprøver’

24. Oktober 2022: Vandprøver taget Ulkebøldam var OK. Der blev igen IKKE konstateret PFAS i vores vand. Resultater under faneblad ‘Vandprøver’

6. September 2022: Vandprøver taget på Lufthavnen var OK. Resultater under faneblad ‘Vandprøver’

6. April 2022: Vandprøver taget på Kær Bygade 19 var OK. Resultater under faneblad ‘Vandprøver’

9. December 2021: Vandprøver taget på Ulkebøldam 1 og var OK. Resultater under faneblad ‘Vandprøver’

24. November 2021: Vandprøver taget på Lufthavnen samt ved vandværkets boring og ved udgang til ledningsnettet. Der blev ikke konstateret PFAS i vores vand. PFAS målinger blev foretaget efter de nye strengere grænseværdier som gælder fra 1/1-2022. Resultater under faneblad ‘Vandprøver’