Information

Kær Vandværk er en privat vandværk der har eksisteret siden 1938 og har til formål at levere rent vand billigst muligt til andelshaverne.